Vlaamse zonneconsulenten

Mensen correct informeren en aanzetten tot verantwoord omgaan met zon en zonnebanken. Doorgeefluik omtrent wetenschap en wetgeving naar iedereen die al dan niet vanuit z'n professionele hoedanigheid met zonneapparatuur te maken heeft.
Image

Uitbater van een zonnecentrum?

Wist je dat je voor het uitbaten van een zonnecentrum of zelfs voor het gebruik van een zonnebank in je schoonheidssalon een erkende opleiding moet volgen?
Met de opleiding Uitbater zonnecentrum stel je je in orde voor alle reglementering.

In orde met het nieuw KB?

Elk zonnecentrum is uitgerust met een automatisch besturingssysteem

Het huidtype van de klant wordt bevestigd door een medisch getuigschrift dat is opgemaakt door een arts. Dit kan echter ook gezamenlijk door de onthaalverantwoordelijke en de consument worden bepaald, op voorwaarde dat het zonnecentrum over een toestel beschikt voor het bepalen van de huidgevoeligheid van de consument beschikt.
Image
I was eagerly waiting for the final release of Helix Ultimate since the day I heard it is packed up with so many features that I need. I started using Helix Ultimate on the very first day of its release. It is wonderful and exactly the way I expected. I love the new admin interface. Using Bootstrap 4 is the most striking thing Helix Ultimate has for me. Thanks JoomShaper.
Image
Image
Image
Image